Afslag til genopførelse af sommerhus med garage

Publiceret 05-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 3c, Brigsted By, Søvind, Vorsøvej 21, 8700 Horsens, Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22895.

Afslag til genopførelse af sommerhus med garage

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler