Afslag til etablering af regnvandsbassin

Publiceret 17-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1078 Hørup Ejerlav, Hørup, Klinteskoven, 6470 Sydals , Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venlist til journalnummer 22/23218.

Afslag til etablering af regnvandsbassin

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent