Afslag til etablering af molok/affalds-ø på P-plads ved sommerhus-område

Publiceret 28-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.4bo, Lovns By, Lovns, Torpvej 33A, 9640 Farsø, Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23488.

Afslag til etablering af molok/affalds-ø på P-plads ved sommerhus-område

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler