Afgørelse vedr. solceller på helårsbolig

Publiceret 03-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 131, Åstrup Ejerlav, Åstrup, Vesterrisvej 50, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af vinklet solcelleanlæg som ansøgt.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af solcelleanlæg der etableres parallelt med og i plan med taget. Anlæggets udstrækning kan øges inden for eksisterende tagflade efter behov.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22295.

Afgørelse vedr. solceller på helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler