Afgørelse om opsætning af bom ved privat slæbested

Publiceret 31-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.54f, Agtrup, Mads Kehletsvej 30, 6091 Bjert, Kolding Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag på dispensation, til opsætning af bom som ansøgt. Direktoratet meddeler tidsbegrænset dispensation til en mindre afspærring med to pæle med en udspændt kæde, der kan etableres og bibeholdes indtil 1. december 2024, hvorefter den skal fjernes umiddelbart. Afgørelserne er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04588.

Afgørelse om opsætning af bom ved privat slæbested

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent