Tilladelse til placering og udformning af bygning

Publiceret 07-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 13a, Thurø By, Thurø, Søndervej 206, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre bygningen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16765.

Tilladelse til placering og udformning af bygning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler