Dispensation til udvidelse af toilet i sommerhus

Publiceret 04-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1424, Broager Ejerlav, Broager, Vemmingbundstrandvej 71, 6310 Broager, Sønderborg.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, mr. 3, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23729

Dispensation til udvidelse af toilet i sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent