Dispensation til udvidelse af legeplads

Publiceret 30-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4ii, Jyllinge By, Jyllinge, Nordmarksvej 45, 4040 Jyllinge, i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16128.

Dispensation til udvidelse af legeplads

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler