Dispensation til udvidelse af helårsbolig, opførelse af carport samt opsætning af solceller

Publiceret 14-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10b, radbjerg By, Væggerløse, Vesterrisvej 3, 4873 Væggerløse, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af tilbygning, carport samt solceller, som ansøgt og jf. redegørelsen nedenstående. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17319.

Dispensation til udvidelse af helårsbolig, opførelse af carport samt opsætning af solceller

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler