Dispensation til udstykning samt opførelse af omkoblingshus og kabelnedlægning

Publiceret 22-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5k og 6k, Måde, Esbjerg Jorder, Mådevej 0 og 113A, 6705 Esbjerg Ø, i Esbjerg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning, kabelnedlægning samt opførelse af omkoblingshus, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19273.

Dispensation til udstykning samt opførelse af omkoblingshus og kabelnedlægning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler