Dispensation til udstykning af sommerhuse på lejet grund

Publiceret 03-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10o og 10p, Mesinge by, Mesinge, Fuglesangvej 1-22, 5370 Mesinge, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 5, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/13390.

Dispensation til udstykning af sommerhuse på lejet grund

Yderligere information:

Sabine Anna Stosiek

Sagsbehandler