Dispensation til udskiftning af betonkanal under vej

Publiceret 11-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen mellem matr. nr. 6b Ø. Halne By, Vadum og matr. nr. 23p V. Halne By, Vadum, Vejlen 56 - 57, 9430 Vadum, i Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19501.

Dispensation til udskiftning af betonkanal under vej

Yderligere information:

Niclas Krogh Brandt

Sagsbehandler