Dispensation til toiletbygning

Publiceret 15-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.4b, Gerdrup By, Kirkerup, Frederiksborgvej 501, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23930.

Dispensation til toiletbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler