Dispensation til to skure til Svendborg Centralrenseanlæg

Publiceret 25-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11b, Skårup By, Skårup, Skårupøre Strandvej 54D, 5881 Skårup, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24221.

Dispensation til to skure til Svendborg Centralrenseanlæg

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler