Dispensation til tilplantning med frugttræer

Publiceret 07-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nre. 15a, 28a, 28b og 30, Hovedgårdsjorderne, Keldby beliggende Kvisthusvej 3, Stege i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4, jf. § 15, til den ansøgte tilplantning, jf. nedenstående kortbilag og redegørelse. Der meddeles samtidigt dispensation efter § 65b, stk. 1 til midlertidig opsætning af hegn for en periode på fire (4) år.

Afgørelse

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent