Dispensation til solceller

Publiceret 09-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11a, Kølstrup By, Kølstrup, Ulriksholmvej 41, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22170.

Dispensation til solceller

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler