Dispensation til renovering af bålhytte, opsætning af 6 bænke og forbedring af sti

Publiceret 17-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5az Strandhoved By, Hylleholt, Strandvejen 7, 4654 Faxe Ladeplads, i Faxe Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13080.

Dispensation til renovering af bålhytte, opsætning af 6 bænke og forbedring af sti

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler