Dispensation til opsætning af træpæle med piktogrammer langs vandresti

Publiceret 08-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene:
matr. nr. 60a, Grenaa Markjorder, Norddjurs Kommune
matr. nr. 79a, Grenaa Markjorder, Norddjurs Kommune
matr. nr. 82, Grenaa Markjorder, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, jf. § 15, stk. 1 til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18288.

Afgørelse

 

Yderligere information:

Sabine Anna Stosiek

Sagsbehandler