Dispensation til opsætning af solceller på tag

Publiceret 01-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 42 Blans By, Stokkemarke, Blansvej 32, 4941 Bandholm, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23131.

Dispensation til opsætning af solceller på tag

Yderligere information:

Niclas Krogh Brandt

Sagsbehandler