Dispensation til opsætning af et shelter, et muldtoilet og etablering af en simpel ophalerplads med skiltning,

Publiceret 30-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 26d Arnakke by og matr. nr. 27d Ågerup på Tempelvej 34 4390, i Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12829.

Dispensation til opsætning af et shelter, et muldtoilet og etablering af en simpel ophalerplads med skiltning,

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler