Dispensation til opførelse af ny bygning

Publiceret 04-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 60b, Nysted Markjorder, Rødsandsrevle 2, 4880 Nysted, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19337.

Dispensation til opførelse af ny bygning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler