Dispensation til ombygninger

Publiceret 04-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 41c,Vinding By, Mølholm, Ibæk Strandvej 98, 7100 Vejle, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/12959.

Dispensation til ombygninger

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler