Dispensation til ombygning af udhus

Publiceret 07-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 49, Andkær By, Gauerslund, Ibækvej 216, 7100 Vejle, i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18063.

Dispensation til ombygning af udhus

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler