Dispensation til naturforbedrende tiltag

Publiceret 02-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 88a Nyord Ø, Nyord, 4780 Stege m.fl. i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19729.

Dispensation til naturforbedrende tiltag

Yderligere information:

Niclas Krogh Brandt

Sagsbehandler