Dispensation til mindre skilt

Publiceret 21-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen på matr.3, Svelmø, Åstrup, Østergyden 49, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23994.

Dispensation til mindre skilt

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler