Dispensation til midlertidig placering af pavillon

Publiceret 14-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3k, Grønnerup, Strandby, Viborgvej 71, 9640 Farsø, Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23925.

Dispensation til midlertidig placering af pavillon

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler