Dispensation til matrikulering af Ulvedybet

Publiceret 29-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 164, Gjøl By, Gjøl, Gjølvej, 9440 Aabybro, Jammerbugt Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte matrikulering. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23422.

Dispensation til matrikulering af Ulvedybet

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler