Dispensation til handicapvenlig sti.

Publiceret 02-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen mat. nr. 14aa Tilsted by, Tilsted, Simons bakke 39b 7700 Thisted, i Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/10394

Afgørelse

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler