Dispensation til genopførelse og udvidelse af sommerhus mv.

Publiceret 04-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.44f, Flyvesandslodderne, Nykøbing S. Jorder, Poppelvej 25, 4500 Nykøbing Sj, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23730.

Dispensation til genopførelse og udvidelse af sommerhus mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler