Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 28-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.156 Kollund, Bov, Fjordvejen 136, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24233

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent