Dispensation til genopførelse af helårsbolig

Publiceret 28-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.66c, Mesinge By, Mesinge, Nordre Skovvænge 65, 5370 Mesinge, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det forudsættes at den eksisterende bolig fjernes når den ny er opført. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24244.

Dispensation til genopførelse af helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler