Dispensation til genopførelse af fugletårn, samt opsætning af bord/bænkesæt

Publiceret 07-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2a, Bågø By, Bågø, Prinsehøjsvej 1, Bågø, 5610 Assens, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af fugletårn, samt opsætning af bord/bænkesæt, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23753.

Dispensation til genopførelse af fugletårn, samt opsætning af bord/bænkesæt

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler