Dispensation til fladt tag og solceller

Publiceret 09-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11i, Sdr. Thise By, Thise, Sundsørevej 39, 7870 Roslev, Skive, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23359.

Dispensation til fladt tag og solceller

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler