Dispensation til fastlæggelse af nyt skel i forbindelse med udstykning

Publiceret 04-11-2022

Afgørelse vedrører ejendommen matr. nr. 761, Egernsund Ejerlav, Egernsund. Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03030

Dispensation til fastlæggelse af nyt skel i forbindelse med udstykning

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler