Dispensation til etablering af spunsvæg ovenfor kystskrænt

Publiceret 23-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5l, 5n og 5y, Mørkholt By, Gårslev, Marius Mikkelsensvej 7 og 10 samt Hvidbjergvej 82, 7080 Børkop, i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af den ansøgte spunsvæg. Dispensationen er givet på vilkår, at bevoksningen mellem spunsvæggen og kystskrænten bibeholdes og vedligeholdes, således at den skjuler den overjordiske del af spunsvæggen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10294.

Dispensation til etablering af spunsvæg ovenfor kystskrænt

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler