Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg og en hævet terrasse

Publiceret 04-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 18k, Bratten, Elling, Krøgen 38 9981 Jerup, i Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til opførelse af en hævet terrasse som ansøgt.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til etablering af et nedsivningsanlæg, samt opsætning af et terrasseværn som ansøgt.

Har du spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22287

Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg og en hævet terrasse

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler