Dispensation til dæksel ved helårsbolig

Publiceret 17-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34, Lysabild Ejerlav, Lysabild, Gammelpøl 14, 6470 Sydals, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23641.

Dispensation til dæksel ved helårsbolig

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler