Dispensation til belysning ved sti

Publiceret 04-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 16a, Resen, Skive Jorder, Petuniavej , 7800 Skive, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/04382.

Dispensation til belysning ved sti

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler