Dispensation til beachvolleybane

Publiceret 09-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 23a, Marienlyst, Helsingør Jorder, Strandpromenaden 45, 3000 Helsingør, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18477.

Dispensation til beachvolleybane

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler