Dispensation til bålhytte

Publiceret 08-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6a, Tørresø By, Krogsbølle, Fuglsangsvej 27, 5450 Otterup, i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16227.

Dispensation til bålhytte

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler