Dispensation til at afholde Summer Bloom festival

Publiceret 01-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 33a, Hølkerup by, Egebjerg, 4560 Vig, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23117.

Dispensation til Summer Bloom festival

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler