Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 15-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. "a" til matr. nr. 3a m. fl. Feggeklit, Sejerslev inden for strandbeskyttelseslinjen, Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13919

Afgørelse

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler