Dispensation til ændring af udhus ved sommerhus

Publiceret 30-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 7ao Bakkegårde, Dråby, Strandvej 35, 3630 Jægerspris. Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13026.

Dispensation til ændring af udhus ved sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler