Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel

Publiceret 28-11-2022

Afgørelsen vedrører matr.1oh Lundager By, Gamtofte, Mariendalsvej 47, 5610 Assens, Assens Kommune til matr.10i Lundager By, Gamtofte, Mariendalsvej 45, 5610 Assens, Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18562.

Dispensation til arealoverførsel

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler