Afslag til plantning af levende hegn

Publiceret 01-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.12bk, Gevninge By, Gevninge, Tranehalsen 48, 4000 Roskilde, Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23529.

Afslag til plantning af levende hegn

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler