Afslag til opførelse af to nye sommerhuse på ubebygget areal

Publiceret 29-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.21f, Klakring By, Klakring, Ved Diget 7, 7130 Juelsminde, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af to sommerhuse som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24298.

Afslag til opførelse af to nye sommerhuse på ubebygget areal

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler