Afslag til ombygning af udhuse til boligformål, renovering af sommer-bolig med kviste mv., samt opførelse af mellembygning i glas

Publiceret 22-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 17a, Føns By, Føns, Rudvej 4, 5580 Nørre Aaby, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18784.

Afslag til ombygning af udhuse til boligformål, renovering af sommer-bolig med kviste mv., samt opførelse af mellembygning i glas

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler