Afslag til genopførelse af bolig

Publiceret 23-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1i, Hesselagergård Hgd., Hesselager, Gl. Lundeborgvej 56, 5874 Hesselager, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18793

Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent