Afslag til etablering af terrasse/flugtvej ved sommerhus

Publiceret 06-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.18g, Tustrup Enge, Albæk, Svinget 46, 8930 Randers NØ, Randers Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/09380.

Afslag til etablering af terrasse/flugtvej ved sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler