Afslag til etablering af et vandhul på 1000 m²

Publiceret 25-11-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.8a, Skalstrup By, Nees, Skalstrupvej 63, 7570 Vemb, Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24134.

Afslag til etablering af et vandhul

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent